4 fazy pracy w grupie

girl-719766_640Praca terapeutyczna w grupie jest za każdym razem inna, ponieważ inni są jej członkowie. Niemniej jednak niezależnie od tego ilu i jakich członków liczy grupa, zawsze pracę z nimi można podzielić na 4 fazy.

 

I faza – członkowie grupy są bardzo nieufni względem siebie i terapeuty. Zazwyczaj opowiadają jedynie o swoich problemach, a i to w ograniczonym zakresie. Nierzadko zdarza się, że w I fazie pacjenci chcą podważyć wiarygodność innych osób w grupie, w tym także terapeuty. Za pomocą pytań i twierdzeń próbują go zdewaluować i udowodnić mu brak wiedzy i umiejętności. Jest to czas poznawania się wszystkich członków nowo powstałej grupy.

II faza – członkowie grupy popadają w konflikty. W tej fazie pojawia się mnóstwo problemów, które poszczególne osoby muszą rozwiązać.

III faza – to czas kiedy członkowie grupy dochodzą do porozumienia. Uczą się akceptować zasady, mówić i słuchać.

IV faza – to czas terapii. Kiedy już wszyscy członkowie grupy znają się i sobie ufają, mogą nawzajem sobie pomagać. Jest to czas na ćwiczenia oraz rozwijanie prawidłowych zachowań społecznych.

Po przejściu wszystkich 4 faz zarówno grupa jak i jej poszczególni członkowie stają się silniejsi.