O terapii grupowej

Człowiek jest gatunkiem społecznym, a tym samym bardzo trudno jest mu żyć samotnie. Kiedy pojawiają się problemy szuka wsparcia u innych ludzi. Podobnie jest w przypadku chorób psychicznych oraz trudności związanych z psychiką człowieka.

Przywiązanie do grupy oraz wzajemne, pozytywne działanie, niekiedy wręcz uzdrawiające, osób przebywających ze sobą i dzielących się ze sobą swoimi problemami zostało wykorzystane do prowadzenia zajęć z psychoterapii.

Psychoterapia grupowa to spotkania ludzi z podobnymi problemami. Dzięki podobnym przeżyciom poszczególni pacjenci mogą wspierać się, ale także pokazywać jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami. Każdy z nich posiada swój bagaż doświadczeń, który niekiedy przydaje się także innym.

Psychoterapia grupowa to jeden ze sposobów leczenia, który przynosi zyski wszystkim jego uczestnikom.