Rodzaje grup w terapii grupowej

womens-group-735907_640W terapii grupowej wyróżnia się dwa rodzaje grup – zamknięte i otwarte. Ich funkcjonowanie znacznie różni się od siebie i wykorzystywane są one w zupełnie odmiennych sytuacjach.

Grupy zamknięte – są to grupy, które mają ściśle określony plan działania. Podczas wstępowania do takiej grupy pacjenci deklarują uczestnictwo w nich przez cały, ściśle określony czas trwania terapii. Osoby wchodzące w skład grupy nie zmieniają się podczas terapii, podobnie jak osoby prowadzące. Taka grupa jest zazwyczaj tworzona w przypadku osób leczących się na choroby psychiczne. Dzięki stabilnej grupie wsparcia mają oni punkt odniesienia w postaci innych uczestników grupy. To z kolei pomaga im zachować odpowiednią perspektywę do rzeczy, które dzieją się wokół.

Grupy otwarte – to takie, których skład nie jest stały. Czas przynależności do grupy zależy wyłącznie od osoby szukającej wsparcia. Uczestnicy są w różnych fazach leczenia, dzięki czemu są dla siebie wzajemnie wsparciem. Grupy otwarte są tworzone głównie dla ofiar przemocy, nałogowców oraz ich rodzin.